Naszym współpracownikom użyczamy osobowości prawnej na czas testowania swojego biznesu. Dzięki temu minimalizują oni koszty stałe prowadzenia działalności i mogą skupić się na rozwoju i realizacji zleceń.


Pomagamy w zarejestrowaniu dowolnej formy działalności. Użyczamy adresu do rejestracji i oferujemy obsługę korespondencji dla tych osób, które z różnych powodów nie chcą robić tego pod własnym adresem.


Szkolimy z zakresu księgowości, zasad zatrudniania pracowników, podatków i ich optymalizacji, prowadzenia działalności na rynku wspólnotowym.


Doradzamy w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwie rozwiązań informatycznych.