Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: biuro@villemo.info

lub pocztą tradycyjną:

Villemo Limited
4 Bury Old Road
Manchester
M8 9JN
England

Prosimy też dzwonić na nasze numery telefonów:
Anglia - 0044 7856 094 805
Polska - 732 251 210